Empus AS

Arbeidet hos oss blir tilrettelagt slik at hver enkelt skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger.
Empus A/S er en arbeidsmarkedsbedrift med kontorer i nordre del av Vestfold. Arbeidet hos oss blir tilrettelagt slik at hver enkelt skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger. Vi selger og produserer ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet. KONTAKTPERSON: Lene Christin Engen, tlf: 940 09 157. epost: lene@empus.no Besøk nettsiden her.

Empus AS

Hagaveien 3 3070 Sande i Vestfold