Industriell overflatebehandler

Du står på, har et godt blikk og er ansvarsfull. Liker du å se raske resultater av det du gjør? Se hva en industriell overflatebehandler driver med.

Industriell overflatebehandler

Du står på, har et godt blikk og er ansvarsfull. Liker du å se raske resultater av det du gjør? Se hva en industriell overflatebehandler driver med.

Hva gjør en industriell overflatebehandler?

Det meste av det du ser rundt deg er materialer som er behandlet på en eller annen måte. Som industriell overflatebehandler er det du som gjør denne jobben. Du gjør materialer klare for behandling, lakkering og sprøyting, styrer maskiner og utfører arbeid basert på tegninger. Ofte jobber man på et verksted eller anlegg. Her er sikkerhet, miljø og forsvarlig behandling av kjemikalier viktig.

I jobben lærer du å planlegge, gjennomføre og håndtere kjemikalier, maskiner og verktøy på en trygg måte. Du følger bestemte tegninger, standarder og prosedyrer for å utvikle dine ferdigheter. Pulver- og våtlakkering, tverrfaglig tenking og samarbeid med andre faggrupper inngår i opplæringen. Målet er at du skal utføre en jobb du er stolt av, på en sikker og forsvarlig måte.

Hva er det beste med jobben?

Selvstendighet og ansvar for eget arbeid. Du lærer mye om materialer, verktøy og produksjon, men også hvordan samarbeide med andre.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som industriell overflatebehandler.

Dette kommer du til å lære:

  • Prosess- og produktkontroll.
  • Helse, miljø og sikkerhet.
  • Samarbeid.
  • Planlegging og gjennomføring.
  • Materialoppbygning.
  • Standard og prosedyrer.
  • Håndtering av kjemikalier.

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli industriell overflatebehandler: