RAK AS

Vårt mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg mulighet til et aktivt yrkesliv, enten her på RAK eller ute i det ordinære arbeidsmarkedet.

Vi på RAK AS produserer varer, tjenester, og tar på oss en rekke forskjellige jobber, som pakking og sortering, men også serviceytelser som det viktigste i vår virksomhet er å utvikle mennesker og gi dem et godt sted å være for kortere eller lengre tid.

KONTAKTPERSON:

Anniken Thuve Ivarsson, tlf.454 34 496. epost: anniken@rak.as

Besøk nettsiden her.

Rak

 

Rak – ASVO Revetal