Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Her følger en oppfølgingsvideo med grunnleggende yogaøvelser, instruert av vår yogalærer, Petter Furuseth. De av våre lærekandidater som har fulgt kursene våre, vil kjenne disse igjen, men den er også laget for alle dere som ønsker en enkel innføring i yoga.
Namaste 🙏

Informasjonsskriv fra Oktav vedrørende koronasituasjonen og suksessiv oppstart for lærekandidatene

Oppdatert, 21. april-2020

Vi sender ut et infoskriv med våre tanker og ambisjoner om suksessiv oppstart i bedriftene etter denne perioden vi har hatt.
Så langt har dere i bedriftene, våre kontaktpersoner og faglige ledere, lagt ned betydelig arbeid i å opprettholde opplæringen og moralen så langt det har latt seg gjøre, under en slik unntakstilstand.
Vi ønsker å takke dere for det.

Vår ambisjon er å etterfølge myndighetenes ønske om å gjenoppta opplæringen så raskt det lar seg gjøre for våre lærekandidater, der alle forhold tilsier at det er forsvarlig. Det innebærer i hvilken risikogruppe den enkelte kandidat befinner seg i, den enkeltes allmenntilstand , bedriftens kapasitet til å overholde alle smitteverntiltak og forskrifter, bruk av offentlige kommunikasjonsmidler og mulighet for å justere noe på arbeidstid med hensyn til mindre trykk på buss og tog, samt bedriftenes egen hensyntagen og risikovurdering hva gjelder øvrige ansatte. Vi kan også se for oss tidsbegrenset oppstart i deltid uten at det påvirker læretiden, og mulighet for andre løsninger vedrørende skyss.

Slik vi ser det, vil det ikke være realistisk å gjennomføre ordinær YFF under et slikt pålagt smittevernregime, i en allerede tett befolket opplæringsarena. Vi har likevel et håp om å få gjennomført YFF for et lite antall elever som ikke fikk mulighet i høst. Vi er allerede i dialog med de bedriftene det angår, og det er en optimistisk holdning der.
De lærekandidatene som nå er 2 års og skal opp til kompetanseprøve bør prioriteres, dersom dere må gjøre slike prioriteringer.

Vi kaller dette en suksessiv gjenopptaking av opplæringen i bedrift, som innebærer alle de reservasjoner, vurderinger og annet som vi i fellesskap må ta. Oktav har full tillit til de vurderinger dere vil gjøre, basert på ovennevnte risikofaktorer i samspill med retningslinjer og ambisjoner,

På Oktav sin hjemmeside finner dere daglige podkastsendinger av Haakon Stevens, tolket av Signo tolketjeneste. Sendingene omhandler den enkelte lærekandidats situasjon, nå under koronatiden. Sendingene har hatt ulikt faglig innhold, basert på det undervisningsmateriellet vi har fått inn fra våre kontaktpersoner i bedriftene, og relevante problemstillinger som Haakon har tatt opp. Det har vært imponerende arbeid fra mange.

Vi har også liggende ute en fag-Kahoot! på hjemmesiden, hvor Oktavs eget orakel utfordrer alle som vil delta. I sum, er alt arbeidet som er gjort både betydelig og nyvinnende, og blitt lagt merke til av mange også utenfor vår virksomhet.

Som dere forstår, er dette ambisjoner og føringer basert på myndighetenes, til enhver tid gjeldende anbefalinger og vurderinger. De vil kunne endres, og vår praksis likeså. Dette gjør vi sammen.

Vedlagt ligger link til ASVL sitt sjekkpunktskjema for smittevernrisiko

https://docs.google.com/document/d/1aGlm7Vjv1W_KNK5WDwj8v6AKVJpSShMarhQgG_HpukM/edit 

Møt andre lærekandidater og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Møt andre lærekandidater, og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Fra søknad mot jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Fra søknad til jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Hos disse bedriftene kan du ha opplæring

Disse bedriftene hjelper deg