Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Podcast

Oktav lanserer podkast for alle våre lærekandidater og elever som må være hjemme på grunn av koronasituasjonen. 

Koronavirus – slik følger vi situasjonen:

Oppdatert, 3. april-2020

 

Oktav følger til enhver tid myndighetenes pålegg og anbefalinger vedrørende spredning av Covid-19 viruset. Våre bedrifter følger samme råd og anbefalinger, og bedriftene informerer våre lærekandidater løpende.

Etter regjeringens pressekonferanse, 23 mars-20, ble det bestemt at skolene holder stengt frem til over påske. Det betyr at vi fortsetter med digital hjemmeundervisning og oppfølging, frem til det foreligger nye bestemmelser. Ny pressekonferanse vedrørende situasjonen er ventet onsdag 8 april.

Hver bedrift og veilederne, skal følge opp lærekandidatene daglig, med relevante oppgaver, knyttet til sitt fagområde og oppfølging for øvrig av daglige sysler og gjøremål. Tilbakemeldingene så langt, er at dette fungerer godt med de fleste, enten det er på telefon, facetime, facebook, epost eller annen digital kontakt. Koronatid er en helt ny situasjon for alle, og den vil kreve noe annet av oss. Det betyr at hver og en lærekandidat plikter å svare på alle henvendelser vedrørende faglig oppfølging, og inn- og utsjekk , mht dags- og ukeplan. Derfor er det avgjørende at samtlige telefonnumre, epostadresser og annen digital kontaktinformasjon for den enkelte kandidat, er oppdatert.

Dersom enkelte ikke velger å svare på telefon, SMS, mail og annen kontakt fra bedriften, er det å anse som et avtalebrudd  av sin arbeidsavtale med bedriften og opplæringskontrakt med Oktav.

Det kan bety at motivasjonslønn holdes tilbake, og at man må gjøre en individuell vurdering av, om det er faglig forsvarlig å fortsette i en slik hjemmeopplæringssituasjon for den aktuelle lærekandidat som ikke overholder sine plikter.

Vi er fullt klar over og har all forståelse for, at det for veldig mange av våre lærekandidater, er svært krevende å skulle snu helt om på vante forutsetninger, forventninger, rigiditet og forutsigbarhet.

Det ligger i hele premisset for vår tilpassede spesialundervisning i bedrift.

Likevel forventer vi at alle gjør så godt de kan. 

 

Vi har også iverksatt egen podkast, med daglige sendinger som omhandler hjemmesituasjonen for våre lærekandidater og elever i YFF, samtidig som vi vurderer å lage instruksjonsvideoer til ulike fag og utvalgte kurs fra vår kurskatalog, også på video. Dette vil være avhengig av hvor langvarig denne situasjonen vil bli. Signo Grantoppen sin tolketjeneste,  tolker samtlige podkastepisoder for hørselshemmede. Disse finnes også i podkasten. Vi har også iverksatt en fagkahoot, med relevante spørsmål knyttet til det å være lærekandidat. Den publiseres 2 ganger i uka, og blir distribuert til hver enkelt kandidat via sine veiledere.

Øvrig informasjon om retningslinjene fra fagopplæringsseksjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, kan finnes på fylkeskommunens hjemmeside.

Dette er en krevende tid, og vi håper å gjenoppta opplæringen i bedriftene, så raskt det er forsvarlig og får klarsignal fra regjering og helsemyndigheter. Våre rådgivere på Oktav og alle våre veiledere i bedriftene, er tilgjengelige på telefon og e-post.

Møt andre lærekandidater og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Møt andre lærekandidater, og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Fra søknad mot jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Fra søknad til jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Hos disse bedriftene kan du ha opplæring

Disse bedriftene hjelper deg