Oktav – tilpasset fagopplæring for deg med rett til spesialundervisning.

Oktav tilbyr tilpasset opplæring og utdanning. Sånn at du kan bli det du vil.

Møt andre lærekandidater og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Møt andre lærekandidater, og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Fra søknad mot jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Fra søknad til jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Hos disse bedriftene kan du ha opplæring

Disse bedriftene hjelper deg