Hvem kan søke?

  • Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange elever har læretid i bedrift som en del av den videregående opplæringen. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
  • Gjelder elever som skal ha opplæringsplass med spesialundervisning i bedrift og som trenger omfattende tilrettelegging på arbeidsplassen.