Svelvik Produkter

Svelvik Produkter holder til i egne lokaler tett på Svelvikstrømmen, nord i Vestfold.

I alle våre tiltak er først og fremst fokuset vårt å se på mulighetene og ikke begrensningene. Grunnen til at vi har gode resultater, er at vi har en tett samhandling med saksbehandler hos NAV, vi har en god intern arbeidsutprøvingsarena, samt stort fokus på å benytte eksterne bedrifter med mulighet for ansettelse. Vi lager individuelle aktivitetsplaner sammen med deltager og er opptatt av å finne den beste løsningen for hver enkelt person som kommer til oss.

KONTAKTPERSON:

Anita Erlandsen Engen, tlf: 958 39 190. epost: anita.engen@svelvikprodukter.no

Besøk nettsiden her.

Svelvik Produkter

Svelvik Produkter