TANGENT

Tangent hos Fønix AS er en motiverende samarbeidspartner i opplæring og formidling til arbeid.

Våre lærekandidater er i en situasjon som krever eller har krevd tilrettelegging og som nå er klare for nye muligheter. Noen har helsemessige utfordringer som gjør at de ikke kan jobbe like mye, eller med de samme oppgavene som tidligere. For andre er det snakk om muligheten til å mestre og få en bekreftelse på at de kan, på veien til arbeidslivet.

KONTAKTPERSON:

Berit Øverlie, tlf: 951 33 248. epost: berit.overlie@tangent.as

Besøk nettsiden her.

Fønix Hovedkontor

Fønix Hovedkontor

Fønix Nauen

Fønix Nauen

Fønix Skolmar

Fønix Skolmar