Velle Utvikling AS

En arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner.

Velle Utvikling AS tilbyr opplæring og arbeidstrening ut fra en helhetlig tilnærming. Dette innebærer at vi er styrt av hvilke mål som skal nås og hvilke utfordringer som skal løses. Våre forretningsområder har stor samfunnsøkonomisk betydning, og vi mener vi bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv når flere går over i aktivt lønnet arbeid.

KONTAKTPERSON:

Jan-Tore Tveiten, tlf. 414 69 102.

epost: Jan-Tore.Tveiten@velle.no

Besøk nettsiden her.

 

Velle Utvikling

Velle Utvikling

Velle, Kjeldås Barnehage

Velle, Kjeldås Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Træleborg Barnehage

Velle, Træleborg Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Sigirdløkka Barnehage

Velle, Sigirdløkka Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Olaløkka Barnehage

Velle, Olaløkka Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider