Via færder

Via Færder er en bedrift 100 % eiet av Færder kommune. Via Færder ønsker å gi en meningsfull og utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker.

Bedriften har 59 ansatte, mange med behov for tilrettelagt arbeid. I forbindelse med attføringsarbeidet er det i tillegg et varierende antall tiltaksdeltakere som får veiledning og arbeidspraksis i bedriften. Bedriften leverer produkter og tjenester til grossist, detaljist eller forbruker og arbeider etter vanlige forretningsmessige prinsipper. Det er et godt samarbeid med NAV, sosialtjenesten og det offentlige hjelpeapparat.

KONTAKTPERSON:

Anne Linn Solum Høivik, tlf: 930 80 368. epost: annelinn@viafaerder.no

Besøk nettsiden her.

Via Færder

Via Færder